Checklist Kerkdiensten en Coronamaatregelen

Deze checklist kunt u hier gratis downloaden. (Link opent in nieuw tabblad.)

Situatie vanaf 1 juli 2020

 • Bij alles geldt: de anderhalvemeter- en andere coronamaatregelen moeten worden gehandhaafd.
 • Als bezoekers vooraf wordt gevraagd naar hun gezondheid (triage), is er geen maximum aantal toegestane bezoekers.
 • Zonder triage is het max. aantal bezoekers binnen het kerkgebouw 100 personen (excl. medewerkers).
 • Zonder triage is het max. aantal bezoekers bij een kerkdienst buiten 250 personen (excl. medewerkers).
 • Uitsluitend leden uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.

Algemeen

 1. Vorm een vaste commissie van mensen uit uw kerk die zich bezighouden met het gebruik van het kerkgebouw zolang de coronamaatregelen van kracht blijven.
 2. Advies: minimaal één lid van de kerkenraad of (parochie)bestuur moet lid zijn van de commissie. Kerkenraad of bestuur zijn formeel verantwoordelijk.
 3. Bekijk het meest actuele protocol van uw eigen of een ander kerkgenootschap.
 4. Stel een Gebruiksplan op.

In het Gebruiksplan kunt u alle coronamaatregelen duidelijk verwerken en aanpassen aan uw eigen situatie.

 • Bepaal of u wilt gaan werken met een reserveringssysteem. Dat kunt u zelf doen, er is ook een online systeem voor kerken beschikbaar.
 • Het max. aantal bezoekers vanaf 1 juli 2020 is afhankelijk van het aantal zitplaatsen dat u kunt gebruiken met inachtneming van de anderhalvemeter afstand tussen bezoekers uit verschillende huishoudens.
 • Benoem per kerkdienst één persoon die coördineert.
 • Wachtrijen bij de ingang moeten zoveel mogelijk worden voorkomen! Zorg voor voldoende coronacoaches die de gezondheidscontrole uitvoeren.
 • Gebruik de Vragenlijst Gezondheid (triage) voor elke afzonderlijke bezoeker. Wordt een van de vragen met ‘ja’ beantwoord, dan kunt u die bezoeker niet toelaten tot het kerkgebouw.
 • Kerkzaal verlaten. Geef via de beamer en met mondelinge toelichting aan hoe men de rijen en de kerkzaal dient te verlaten.
 • Advies: teken een plattegrond waarop u met pijilen aangeeft wat de looproute of -volgorde is.

Voorbereidingen in de kerk

Het is de taak van de kerk zelf om duidelijk aan te geven wat wel en niet mag. Voor de duidelijkheid, omdat elk kerkgebouw anders is en om aan te tonen dat de kerk de zorglicht serieus neemt.

In onderstaand schema kunt u zien welke maatregelen op welke plekken u moet nemen en aangeven. In de laatste kolom staat de oplossing die CoronapreventieKerken.nl u biedt.

Belangrijk: wees duidelijk en consequent!

Waar?Wat?Hoe?
1.Entree  
 Kerkdeur1,5m afstand aangeven.Sticker
 Hal, bij binnenkomstCoronaregels duidelijk zichtbaar aangevenPoster, bord
 CoronacoachesZijn de coronacoaches duidelijk herkenbaar?Hesjes Coronacoach
    
2.HalCoronaregels duidelijk zichtbaar aangevenPoster, bord, flyers
 VloerVerplichte looproute aangevenVloersticker met pijl
  Wachtpunten markeren met 1,5m afstandTape
  Kapstokken afsluitenSticker
 TriageZijn de Vragenlijsten voor gezondheidscheck aanwezig?Gratis via website
    
3.ToilettenHygiëneregels duidelijk zichtbaar aangeven: 
  Handen wassen, min. 30 secondenHoud 1,5m afstandEerst klep sluiten, dan doorspoelenStickers, posters
  Evt. wastafels blokkeren voor 1,5m afstandTape, afzetlint
    
4.KerkzaalVerplichte looproute aangeven. Zorg dat bezoekersstromen elkaar niet kruisen.Vloersticker met pijl
  Zitrijen sluitenKaart
  Zitrijen openstellenKaart
  Zitplaatsen blokkerenKaart, sticker
  Zitplaatsen openstellenKaart, sticker
  Onderlinge afstand binnen rijenAnderhalvemeter lat*
    

*Omdat leden uit één huishouden wel bij elkaar mogen zitten, kan de groepsgrootte variëren. Van tevoren kunt u dus niet weten welke zitplaatsen al dan niet gebruikt kunnen worden. Het laatste lid van een huishouden legt de anderhalvemeter naast zich neer, de volgende persoon of groep ziet dat de zitplaatsen die worden bedekt door de lat, niet kunnen worden gebruikt.

Let op: tijdens de kerkdienst beter geen toiletbezoek om loopverkeer in rijen te voorkomen.

Direct vóór, tijdens en na de kerkdienst

1.Is er een vragenlijst gezondheid t.b.v. de triage?janee
2.Weten alle medewerkers wat hun taak is?janee
3.Is er een coördinator aanwezig tijdens de kerkdiensten?janee
4.Zijn er voldoende coronacoaches?janee
5.Weet elke coronacoach wie de coördinator is?janee
6.Weten de coronacoaches wat hun taak is?janee
7.Kennen de coronacoaches het Gebruiksplan?janee
8.Zijn de coronacoaches duidelijk herkenbaar?janee
    

Protocollen, Formats voor Gebruiksplannen

Op de website www.coronapreventiekerken.nl vindt u links naar diverse pagina’s met actuele regels, tips, formats, protocollen enzovoort.

Materialen

Duidelijk corona- en hygiënemaatregelen communiceren kunt u doen met eenduidige aanwijzingen. De materialen van CoronapreventieKerken.nl zijn voorzien van herkenbare icoontjes met korte toelichting. Daardoor zijn ze snel herkenbaar en voor iedereen direct duidelijk.

Bestel de kaarten, posters, stickers, halborden, hesjes, tape, lint enz. op www.coronapreventiekerken.nl

Disclaimer Deze checklist is met zorg samengesteld. Het gebruik van deze Checklist Kerkdiensten en coronamaatregelen is geheel op risico van de kerk of geloofsgemeenschap zelf. Elke geloofsgemeenschap en elk gebouw is anders en kan een eigen benadering vragen. Aan deze Checklist kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer voor de meest actuele regels en voorwaarden de websites van het RIVM, de Rijksoverheid en eventueel aanvullend die van uw eigen kerkgenootschap.